facebook linkedin
NL FR EN
Ontdek
onze
diensten

People make organisations work.
Not just any people,
but the right people.

Verwachtingen

Wat u van ons kan verwachten

Wij maken “gratis” tijd voor u
De onderneming waarvoor wij rekruteren, betaalt ons voor onze diensten. Wij maken dan ook gratis tijd voor u, in het belang van onze klant.

Vertrouwelijkheid
Binnen onze functie komt het er vooral op aan om respect te tonen voor hetgeen mensen ons toevertrouwen en die informatie enkel in bepaalde omstandigheden prijs te geven. De kandidaat moet ermee akkoord gaan dat zijn/haar dossier aan een potentiële nieuwe werkgever wordt voorgelegd. Het is dan ook onze taak om onze klanten te doen beseffen dat dit zeer vertrouwelijke informatie is. Onze medewerkers zijn getraind om informatie enkel bekend te maken wanneer dat nodig is. Het onthullen van deze informatie aan onbevoegden geldt als een zware overtreding.

Professionalisme
Wij geven u enkel advies wanneer wij ons daartoe in staat achten en uw (impliciete) vragen binnen ons vakgebied vallen. Mensen helpen met het nemen van belangrijke beslissingen omtrent hun loopbaan is een ernstige zaak: het moet gebeuren in een persoonlijk gesprek.

Wij nemen uw vragen dan ook ernstig en geven u alle mogelijke en nodige informatie over een bepaalde vacature, de onderneming van de klant, verdere stappen in het rekruteringsproces enz.

Respect en geen discriminatie
Alle kandidaten worden met respect en zonder vooroordelen behandeld. Wij beschouwen u dus als een uniek individu op deze wereld met gelijke rechten, ongeacht uw leeftijd, geslacht, huidskleur, sociaal-culturele achtergrond enz. De selectieparameters worden toegepast op basis van de ethisch aanvaardbare criteria van onze klanten. Iedereen heeft gelijke kansen zodra er objectieve selectiecriteria (zoals technische kennis) zijn vastgelegd.

Vrijheid
Wij helpen u om een onderscheid te maken tussen de kwaliteit van uw huidige job en de vragen die u zich stelt bij dergelijke grote verandering in uw leven. De keuze om al dan niet van werk te veranderen ligt bij u.

Follow-up
Wij proberen uw dossier up-to-date te houden. Door het groeiende aantal klanten neemt dat echter heel wat tijd in beslag. Wij stellen het dan ook bijzonder op prijs als u ons zelf een update van uw cv bezorgt of ons spontaan belt.

Wat wij van u verwachten

Transparantie
Om goed te kunnen inschatten of uw profiel overeenstemt met de noden van onze klanten, moeten wij een duidelijk zicht krijgen over de volledige situatie. Daarom verwachten wij dat u de vragen van onze consultants eerlijk beantwoord. De consultant zal u ook beter advies kunnen geven omtrent uw loopbaan indien hij/zij correcte informatie van u krijgt. Veelgestelde vragen zijn: waarom wilt u van werk veranderen? Welke job/werkomgeving is voor u belangrijk? Hoe belangrijk is uw verloning voor u?

Betrouwbaarheid
Vandaag wordt in de bedrijfswereld van mensen verwacht dat ze doen wat ze beloven. Hoe u zich in het verleden heeft gedragen, hoe u met onze consultant en mogelijk met onze klant omgaat, zal onvermijdelijk een impact hebben op uw imago.
Van werk veranderen is een moeilijke beslissing waarbij heel wat komt kijken. Men verwacht een duidelijke voorbereiding en betrouwbaarheid met betrekkening tot enkele essentiële zaken: eventuele verhuizing naar het buitenland (met uw partner en kinderen?), duidelijke interesse tonen voor de bedrijven van onze klanten (websites, jaarverslagen, enz.), u houden aan afspraken, mondelinge beloften en ondertekende contracten…

Vertrouwen
Wanneer wij u informatie toevertrouwen over de ondernemingen van onze klanten, wordt verwacht dat deze informatie als zeer vertrouwelijk wordt behandeld.

Vragen stellen over het eigen rekrutingsproces of het proces stopzetten is geen enkel probleem (daarvoor dienen gesprekken). Wij vertrouwen er wel op dat u dit deelt met onze consultant, zodat hij/zij u in het belang van alle partijen beter kan begeleiden.