facebook linkedin
NL FR EN
Ontdek
onze
diensten

People make organisations work.
Not just any people,
but the right people.

Onze diensten

Search and selection

Via een kwaliteitsvolle identificatie- en selectiemethode ondersteunen wij bedrijven bij het vinden van geschikte profielen en het aantrekken van talenten.

In nauwe samenwerking met onze klanten bepalen wij de rekruteringsbehoeften na grondige analyse van de situatie. Daarnaast reiken wij gepaste oplossingen aan voor het identificeren en benaderen van potentiële kandidaten.

Wij verkiezen een aanpak onder de vorm van project-/procesbeheer. Hierbij worden zowel de omvang, de timing als de kosten van de opdracht gezamenlijk vastgelegd. Daarnaast ontvangen onze klanten geregeld een rapport omtrent de geboekte vooruitgang van het rekruteringsproces dat zij aan ons hebben uitbesteed.

Verder geven wij ook advies over het voor te stellen loonpakket en staan wij u met raad en daad bij tijdens de contractbesprekingen. Vervolgens zien wij erop toe dat de aangeworven kandidaat zich perfect kan inwerken in zijn/haar nieuwe functie.

Interim management

Wij ondersteunen ondernemingen door tijdelijk talentvolle en ervaren interim managers ter beschikking te stellen in uiteenlopende situaties.

Bekwame professionals kunnen op heel korte termijn iemands functie overnemen wanneer de betrokkene die niet kan vervullen. Interim managers worden ook vaak ingezet als er tijdelijk een overmaat aan werk is of een achterstand moet worden ingehaald. Daarnaast treden zij dikwijls op als projectmanagers voor specifieke projecten die onder andere verband houden met de toepassing van een nieuwe ERP, fusies en overnames, veranderingsbeheer enz.

Organisatie- en HR-audits

Veel bedrijven wensen dat hun organisatiestructuur van buitenaf wordt doorgelicht. Op die manier komen zij te weten of die daadwerkelijk passen binnen het businessmodel waarmee zij waarde willen scheppen.

Opeenvolgende HR-audits kunnen een licht werpen op diegenen die een sleutelrol spelen in de betreffende functies, alsook op de mogelijk zwakkere elementen. Aan de hand van een reeks “Wat als”-scenario’s, gekoppeld aan gerichte back-upanalyses, stellen wij een scorekaart op die het senior management een duidelijk beeld geeft van het functioneren van de organisatie. Deze technieken worden vaak gehanteerd voor het identificeren en behouden van de getalenteerde werknemers.

Zo nodig worden een aantal maatregelen aanbevolen om de prestaties te verbeteren, proactief om te gaan met risico’s en de continuïteit van het bedrijf te garanderen.

Assessments

Assessments worden afgenomen om uw top- en middenkader van buitenaf op een objectieve en neutrale wijze te beoordelen. Hierbij wordt er een inschatting van de voornaamste kwaliteiten en de werkpunten van kandidaat-opvolgers gemaakt. Wij kunnen tevens een nuttige “tweede mening” verschaffen in elk rekruteringsproces, zowel intern als extern.

Opleiding en coaching

Onze consultants geven opleidingen in verschillende domeinen zoals behoud van personeel, ontwikkelen van talent, beheer van rekruteringsprocessen, gespreksvaardigheden, loon-/contractbesprekingen, personeelsstrategie en werken met mensen, of over meer praktische/technische thema’s (voornamelijk van financiële aard).

Naast opleidingen binnen deze verschillende domeinen, geven wij eveneens individuele coaching aan specifieke top- en middenkaderleden. We gaan na welke de werkpunten zijn in hun beroepsloopbaan en pakken deze gezamenlijk aan.

(*) onderworpen aan beperkingen op grond van de lokale wetgeving.